Report & Financial report

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Report & Financial report

Toàn Văn BCTC Q3.202 -20.10.2023

Tải lên vào lúc : 20-10-2023 19:30:46

 

BCTC soát xét & Giải trình chênh lệch lơi nhuận _signed

Tải lên vào lúc : 14-08-2023 16:13:44

 

Toàn văn BCTC Q2.2023_signed

Tải lên vào lúc : 25-07-2023 16:19:25

 

Toàn văn BCTC Q2.2023 & Giải trình LNST _signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2023 16:21:38

 

Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 6 Tháng Đầu Năm 2023 - theo TT155 - Tóm Tắt_signed

Tải lên vào lúc : 12-07-2023 16:44:09

 

03. 28.4.2023-BC PH CP TRA CO TUC_signed

Tải lên vào lúc : 28-04-2023 16:23:31

 

BCTC TOÀN VĂN & GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH

Tải lên vào lúc : 19-04-2023 19:10:02

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Tải lên vào lúc : 28-03-2023 17:11:52

 

BCTC + Giải trình chênh lệch LN năm 2022

Tải lên vào lúc : 28-03-2023 10:10:10

 

BC Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết

Tải lên vào lúc : 13-02-2023 16:12:36

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

571979 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2