Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Báo cáo và BCTC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Tải lên vào lúc : 28-03-2023 17:11:52

 

BCTC + Giải trình chênh lệch LN năm 2022

Tải lên vào lúc : 28-03-2023 10:10:10

 

BC Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết

Tải lên vào lúc : 13-02-2023 16:12:36

 

Giải Trình và BCCT Qúy 4/2022

Tải lên vào lúc : 18-01-2023 19:01:57

 

Toàn Văn BCTC Quý 3.2022_signed

Tải lên vào lúc : 20-10-2022 17:11:53

 

GIẢI TRÌNH và BCTC SOÁT XÉT 2022_signed

Tải lên vào lúc : 15-08-2022 8:23:44

 

BC Quản Trị Công Ty 6 Tháng Dầu Năm 2022 - theo TT155. Tóm tắt

Tải lên vào lúc : 02-08-2022 16:57:00

 

Toàn văn BCTC QUY 2.2022 & Giải trình BCTC_signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2022 16:34:27

 

BCTC Qúy 1 1.2022_signed

Tải lên vào lúc : 20-04-2022 17:45:56

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021_signed

Tải lên vào lúc : 23-03-2022 21:28:28

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn Phòng Đại Diện: Tòa Nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

483470 Online : 2

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2