Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Báo cáo và BCTC

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Bán Niên 2021

Tải lên vào lúc : 26-07-2021 14:03:33

 

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2021

Tải lên vào lúc : 19-07-2021 12:43:02

 

Báo Cáo Tài Chính Quý I/2021

Tải lên vào lúc : 20-04-2021 11:21:30

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 19-03-2021 22:21:44

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 12-03-2021 10:47:22

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 29-01-2021 17:43:00

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 19-01-2021 14:38:23

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 20-10-2020 10:17:34

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 14-08-2020 15:58:21

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 04-08-2020 14:40:15

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

265979 Online : 2

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2