Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Báo cáo và BCTC

Toàn Văn BCTC Q4.2023_signed

Tải lên vào lúc : 22-01-2024 21:50:42

 

Toàn Văn BCTC & Giải Trình Lợi Nhuận Q4.2023 _signed

Tải lên vào lúc : 20-01-2024 10:51:00

 

Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 2023 Theo TT155

Tải lên vào lúc : 19-01-2024 18:00:52

 

Toàn văn BCTC Q3.2023 & Giải trình LNST _signed

Tải lên vào lúc : 20-10-2023 19:30:46

 

BCTC soát xét & Giải trình chênh lệch lơi nhuận _signed

Tải lên vào lúc : 14-08-2023 16:13:44

 

Toàn văn BCTC Q2.2023_signed

Tải lên vào lúc : 25-07-2023 16:19:25

 

Toàn văn BCTC Q2.2023 & Giải trình LNST _signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2023 16:21:38

 

Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 6 Tháng Đầu Năm 2023 - theo TT155 - Tóm Tắt_signed

Tải lên vào lúc : 12-07-2023 16:44:09

 

03. 28.4.2023-BC PH CP TRA CO TUC_signed

Tải lên vào lúc : 28-04-2023 16:23:31

 

BCTC TOÀN VĂN & GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH

Tải lên vào lúc : 19-04-2023 19:10:02

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

598564 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2