Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Báo cáo và BCTC

Toàn Văn BCTC Q1.2024_signed

Tải lên vào lúc : 19-04-2024 20:57:26

 

DC2 - Báo Cáo Thường Niên 2023_signed

Tải lên vào lúc : 15-04-2024 20:03:12

 

CBTT - Toàn Văn BCTC Kiểm Toán Năm 2023_signed

Tải lên vào lúc : 29-03-2024 20:57:56

 

Toàn Văn BCTC Q4.2023_signed

Tải lên vào lúc : 22-01-2024 21:50:42

 

Toàn Văn BCTC & Giải Trình Lợi Nhuận Q4.2023 _signed

Tải lên vào lúc : 20-01-2024 10:51:00

 

Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 2023 Theo TT155

Tải lên vào lúc : 19-01-2024 18:00:52

 

Toàn văn BCTC Q3.2023 & Giải trình LNST _signed

Tải lên vào lúc : 20-10-2023 19:30:46

 

BCTC soát xét & Giải trình chênh lệch lơi nhuận _signed

Tải lên vào lúc : 14-08-2023 16:13:44

 

Toàn văn BCTC Q2.2023_signed

Tải lên vào lúc : 25-07-2023 16:19:25

 

Toàn văn BCTC Q2.2023 & Giải trình LNST _signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2023 16:21:38

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646332 Online : 8

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2