Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Báo cáo và BCTC

Toàn Văn BCTC Quý 3.2022_signed

Tải lên vào lúc : 20-10-2022 17:11:53

 

GIẢI TRÌNH và BCTC SOÁT XÉT 2022_signed

Tải lên vào lúc : 15-08-2022 8:23:44

 

BC Quản Trị Công Ty 6 Tháng Dầu Năm 2022 - theo TT155. Tóm tắt

Tải lên vào lúc : 02-08-2022 16:57:00

 

Toàn văn BCTC QUY 2.2022 & Giải trình BCTC_signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2022 16:34:27

 

BCTC Qúy 1 1.2022_signed

Tải lên vào lúc : 20-04-2022 17:45:56

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021_signed

Tải lên vào lúc : 23-03-2022 21:28:28

 

BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 2021_signed

Tải lên vào lúc : 16-03-2022 9:28:22

 

Báo Cáo Tài Chính Qúy 4.2021_signed

Tải lên vào lúc : 20-01-2022 21:03:06

 

DC2-Báo Cáo Tài Chích Qúy 3.2021.signed

Tải lên vào lúc : 20-10-2021 18:52:44

 

Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2021

Tải lên vào lúc : 12-08-2021 9:10:56

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn Phòng Đại Diện: Tòa Nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

445496 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2