Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Other information

02.08.2022 - TB Giao Dịch CP - Phạm Đức Dũng

Tải lên vào lúc : 02-08-2022 14:13:33

 

22.07.2022-Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch CP - Phạm Đức Dũng

Tải lên vào lúc : 22-07-2022 17:12:23

 

CV 138.CBTT-DIC-No2 - GIAY CNDN LAN THU 16_signed

Tải lên vào lúc : 22-07-2022 9:02:32

 

22.6.2022 - TB GD Cổ Phiếu - Phạm Đức Dũng

Tải lên vào lúc : 22-06-2022 15:24:30

 

Thông Báo Thay Đổi SLCP Có Quyền Biểu Quyết_signed

Tải lên vào lúc : 03-06-2022 16:09:00

 

Báo cáo KQ PH CP trả cổ tức_signed

Tải lên vào lúc : 03-06-2022 16:07:11

 

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2022_signed

Tải lên vào lúc : 02-06-2022 14:37:24

 

Phạm Đức Dũng - BCKQ-GD-CP-của-người-nội-bộ

Tải lên vào lúc : 31-05-2022 14:13:47

 

1752.TB-SGDHN - TB Ngày GD Đầu Tiên CP (ESOP) Niêm Yết Bổ Sung

Tải lên vào lúc : 18-05-2022 15:53:23

 

03. DC2_Thong bao phat hanh co phieu tra co tuc_signed

Tải lên vào lúc : 12-05-2022 16:36:49

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

401968 Online : 8

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2