Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Other information

Thông Báo 2877-SGDHN Ngày 13-9-21

Tải lên vào lúc : 15-09-2021 17:19:01

 

Giấy Chứng Nhận ĐKKD Lần 12 - DIC2

Tải lên vào lúc : 31-08-2021 14:59:13

 

Thông Báo 2867-SGDHN Ngày 10-9-21

Tải lên vào lúc : 14-09-2021 16:05:24

 

CV 133. CBTT Bất Thường 27/8/2021

Tải lên vào lúc : 28-08-2021 9:42:51

 

Báo cáo trở thành cổ đông lớn-Thiên Quang

Tải lên vào lúc : 03-08-2021 11:28:57

 

Phạm Đức Dũng -BC Kết Quả Chuyển Đồi Trái Phiếu

Tải lên vào lúc : 03-08-2021 9:04:00

 

CBTT Thay Đổi Số Lượng CP Đang Lưu Hành Do Trả Cổ Tức 2020-27.7.21

Tải lên vào lúc : 27-07-2021 11:19:08

 

BC Kết Qủa Phát Hành CP Trả Cổ Tức 2020

Tải lên vào lúc : 27-07-2021 11:16:15

 

Thông Báo Số 50 - Thời Gian Chuyển Giao CP Từ Trái Phiếu

Tải lên vào lúc : 27-07-2021 16:57:32

 

Thông Báo CĐTP Mr.Dũng

Tải lên vào lúc : 27-07-2021 16:53:19

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

284442 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2