Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Other information

Thông Báo Chốt DS DHDCD Thường Niên 2024_signed

Tải lên vào lúc : 26-02-2024 16:49:57

 

Phạm Đức Mạnh - Thông báo giao dich CP

Tải lên vào lúc : 29-01-2024 13:46:10

 

Công Bố Thông Tin Định Kỳ BCTC Q4.2023_signed

Tải lên vào lúc : 25-01-2024 16:33:24

 

Đính Chính BCTC Q4.2023

Tải lên vào lúc : 22-01-2024 16:45:30

 

24H- CBTT ĐIỆN TỮ - VV ĐƠN VỊ NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA TRẦN VĂN HẬU (T.BKS)_signed

Tải lên vào lúc : 27-12-2023 15:35:50

 

CBTT Xử phạt VPHC thuế_signed

Tải lên vào lúc : 27-11-2023 16:24:27

 

TB Bổ Nhiệm Nhân Sự_signed

Tải lên vào lúc : 11-10-2023 19:57:57

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (LẦN THỨ 17)_signed

Tải lên vào lúc : 14-08-2023 20:44:41

 

UBCKNN-QĐ Xử Phạt Hành Chính_signed

Tải lên vào lúc : 04-08-2023 17:09:33

 

BC Kết Quả Khắc Phục Liên Quan Trái Phiếu Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 04-08-2023 16:00:21

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

598553 Online : 5

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2