Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Đơn Từ Nhiệm TVHĐQT (Trần Thanh Hải)

Tải lên vào lúc : 05-04-2021 17:10:29

 

Đơn Từ Nhiệm TVHĐQT (Trần Văn Chung)

Tải lên vào lúc : 05-04-2021 17:09:51

 

Sơ Yếu Lý Lịch Đinh Trung Hiếu (Ứng Cử Viên HĐQT)

Tải lên vào lúc : 01-04-2021 15:19:54

 

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên HĐQT

Tải lên vào lúc : 01-04-2021 14:12:11

 

Phiếu Bầu Cử Bổ Sung Thành Viên HĐQT

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 17:08:42

 

SYLL Ứng Viên HĐQT (Hoàng Thị Hà)

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 17:07:35

 

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2021

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 11:17:52

 

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021 (Dự Thảo)

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:53:02

 

Phiếu Đăng Ký Phát Biểu Ý Kiến

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:50:57

 

Phiếu Biểu Quyết

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:50:05

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631227 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2