Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Đơn Từ Nhiệm TVHĐQT (Trần Thanh Hải)

Tải lên vào lúc : 05-04-2021 17:10:29

 

Đơn Từ Nhiệm TVHĐQT (Trần Văn Chung)

Tải lên vào lúc : 05-04-2021 17:09:51

 

Sơ Yếu Lý Lịch Đinh Trung Hiếu (Ứng Cử Viên HĐQT)

Tải lên vào lúc : 01-04-2021 15:19:54

 

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên HĐQT

Tải lên vào lúc : 01-04-2021 14:12:11

 

Phiếu Bầu Cử Bổ Sung Thành Viên HĐQT

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 17:08:42

 

SYLL Ứng Viên HĐQT (Hoàng Thị Hà)

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 17:07:35

 

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2021

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 11:17:52

 

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021 (Dự Thảo)

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:53:02

 

Phiếu Đăng Ký Phát Biểu Ý Kiến

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:50:57

 

Phiếu Biểu Quyết

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:50:05

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

483484 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2