COMPLETED PROJECTS

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English
COMPLETED PROJECTS
POSCO SS VINA PROJECT

POSCO SS VINA PROJECT

Pile pressing construction for POSCO SS VINA Project

Detail »

ECO Xuan Apartment Project

ECO Xuan Apartment Project

Foundation treatment

Detail »

Công trình khách sạn Thùy vân Hotel

Công trình khách sạn Thùy vân Hotel

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình chung cư Lakeside

Công trình chung cư Lakeside

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình Kim Minh Hotel

Công trình Kim Minh Hotel

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình khu phức hợp Cap Saint Jaceques

Công trình khu phức hợp Cap Saint Jaceques

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình tổ hợp Chung Cư DIC Phoenix

Công trình tổ hợp Chung Cư DIC Phoenix

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình bệnh viện Bà Rịa

Công trình bệnh viện Bà Rịa

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

DIC Star Hotel

DIC Star Hotel

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Hotels OMA2

Hotels OMA2

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Siêu Thị + Casino DIC Group

Siêu Thị + Casino DIC Group

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

284444 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2