ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) Số 2. Tiếng Anh: DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt: DIC-No2 Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí LInh – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.613944 Fax: (064) 3.582017 - 3616365 Email: thanhhaidic2@gmail.com Website: www.dic-2.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần 7 ngày 18/07/2011. Vốn điều lệ : 25.200.000.000 đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty : Ông TRẦN THANH HẢI - Chức danh : Giám đốc.

• Sản xuất vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch...); Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; Đúc, ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực. • Xử lý nền móng công trình nhà ở; Xây dựng công trình phi nhà ở (công trình văn hóa, thể thao, thương mại, công sở). • Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống..); Công trình thủy lợi; Xây dựng trạm bơm, xây dựng kết cấu công trình. • Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng. • Chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng, khoan phá bê tông, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng). • Kinh doanh bất động sản. • Cho thuê kho, bãi.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) Số 2. Tiếng Anh: DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt: DIC-No2 Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí LInh – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.613944 Fax: (064) 3.582017 - 3616365 Email: thanhhaidic2@gmail.com Website: www.dic-2.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần 7 ngày 18/07/2011. Vốn điều lệ : 25.200.000.000 đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty : Ông TRẦN THANH HẢI - Chức danh : Giám đốc.

• Sản xuất vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch...); Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; Đúc, ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực. • Xử lý nền móng công trình nhà ở; Xây dựng công trình phi nhà ở (công trình văn hóa, thể thao, thương mại, công sở). • Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống..); Công trình thủy lợi; Xây dựng trạm bơm, xây dựng kết cấu công trình. • Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng. • Chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng, khoan phá bê tông, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng). • Kinh doanh bất động sản. • Cho thuê kho, bãi.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) Số 2. Tiếng Anh: DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt: DIC-No2 Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí LInh – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.613944 Fax: (064) 3.582017 - 3616365 Email: thanhhaidic2@gmail.com Website: www.dic-2.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần 7 ngày 18/07/2011. Vốn điều lệ : 25.200.000.000 đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty : Ông TRẦN THANH HẢI - Chức danh : Giám đốc.

• Sản xuất vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch...); Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; Đúc, ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực. • Xử lý nền móng công trình nhà ở; Xây dựng công trình phi nhà ở (công trình văn hóa, thể thao, thương mại, công sở). • Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống..); Công trình thủy lợi; Xây dựng trạm bơm, xây dựng kết cấu công trình. • Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng. • Chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng, khoan phá bê tông, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng). • Kinh doanh bất động sản. • Cho thuê kho, bãi.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631230 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2