CÔNG TY CP DIC2 ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

DIC2 news

CÔNG TY CP DIC2 ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Sáng ngày 11/6/2022, thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐU.DIC ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đoàn Chủ Tịch

Nghi Thức Chào Cờ

Đại hội đã biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong báo cáo tổng kết Chi bộ; bầu Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022– 2025;  cụ thể như sau:

Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ, gồm:

  1. Đ/c Phạm Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT              : Giữ chức Bí thư Chi bộ.
  2. Đ/c Nguyễn Văn Minh, Trợ lý chủ tịch            : Giữ chức Phó Bí thư.
  3. Đ/c Phạm Thị Thương, Bí thư ĐTN                  : Chi Ủy viên.

Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Công ty DIC số 2 nói chung và của Tập Đoàn DIC trong trong thời gian tới.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung nghị quyết trên

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

656682 Online : 8

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2