Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Công bố thông tin khác

1752.TB-SGDHN - TB Ngày GD Đầu Tiên CP (ESOP) Niêm Yết Bổ Sung

Tải lên vào lúc : 18-05-2022 15:53:23

 

03. DC2_Thong bao phat hanh co phieu tra co tuc_signed

Tải lên vào lúc : 12-05-2022 16:36:49

 

02. DC2_Thong bao chot DSCD tra co tuc_signed

Tải lên vào lúc : 12-05-2022 16:36:15

 

01. DC2_QD HDQT vv chot DSCD_signed

Tải lên vào lúc : 12-05-2022 16:35:34

 

TBGD CP Của Phạm Đức Dũng- 26.04.2022

Tải lên vào lúc : 27-04-2022 16:05:22

 

Quy Chế Hoạt Động Ban Kiểm Soát 2022

Tải lên vào lúc : 16-04-2022 16:02:26

 

TB Thay Đổi Nhân Sự HĐQT & Phụ Lục Cung Cấp Thông Tin

Tải lên vào lúc : 16-04-2022 16:05:42

 

TB Giao Dịch CP - Phạm Đức Dũng - 15.04.2022

Tải lên vào lúc : 15-04-2022 11:21:51

 

CBTT Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Lần Thứ 15_signed

Tải lên vào lúc : 13-04-2022 16:04:45

 

08.04.2022 Trần Văn Chung - BC Kết Quả Giao Dịch CP

Tải lên vào lúc : 09-04-2022 12:03:50

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn Phòng Đại Diện: Tòa Nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

372815 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2