Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

05. Tờ Trình KH Thù Lao HDQT, BKS 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:50:22

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HDQT, BKS 2022 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:49:49

 

03. Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2022 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:49:03

 

02. Tờ Trình BC Tài chính kiểm toán 2022 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:48:17

 

01. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng với DIC Group - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:46:43

 

0.... BC Của HDQT Năm 2022 & Kế Hoạch Năm 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:46:18

 

0... Quy Chế Đại Hội Đồng Cổ Đông - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:45:31

 

0. Chương Trình Đại Hội 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:39:57

 

Nghị Quyết ĐHCĐ-2023-Dự Thảo

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:58:28

 

09. Tờ Trình Phát Hành Cổ Tức 2022 Bằng Cổ Phiếu 5%

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:57:09

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646367 Online : 7

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2