Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Biên bản và nghị quyết

Nghị Quyết HĐQT Số 10, 08.09.2022_signed

Tải lên vào lúc : 08-09-2022 17:23:22

 

03. DC2_08NQ-DIC No2-HDQT Về PA Chào Bán CP Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 29-07-2022 17:26:58

 

04. DC2_09NQ-DIC No2-HDQT Thông Qua Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 29-07-2022 17:25:37

 

NQ HĐQT 05, 04.05.2022_signed

Tải lên vào lúc : 05-05-2022 17:09:02

 

25.4.2022 - NQ.HĐQT VV PH CP Trả Cổ Tức Năm 2021_signed

Tải lên vào lúc : 25-04-2022 16:51:17

 

BBNQ & Các Tờ Trình ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022

Tải lên vào lúc : 16-04-2022 16:03:54

 

5. Nghị Quyết HĐQT

Tải lên vào lúc : 02-03-2022 17:45:56

 

Nghị quyết 03 - 22.02.2022-Phân phối cổ phiếu ESOP lần 2

Tải lên vào lúc : 23-02-2022 15:30:14

 

NQ HDQT Triệu Tập DHCD-2022._signed

Tải lên vào lúc : 14-02-2022 15:57:02

 

NQ 01 ngày 10.01.2022 vv Điều Chỉnh PA PH CP Esop

Tải lên vào lúc : 10-01-2022 14:56:26

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn Phòng Đại Diện: Tòa Nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

465266 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2