Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Biên bản và nghị quyết

06-Nghị Quyết HDQT - VV Thông Qua Chủ Trương Mua Đất Của PHẠM ĐỨC DŨNG_signed

Tải lên vào lúc : 06-06-2024 14:03:40

 

04-NQ HDQT - VV Triển Khai PA Chào Bán CP Riêng Lẻ(3T)_signed

Tải lên vào lúc : 01-06-2024 15:15:22

 

05-NQ HDQT - VV Thông Qua Hồ Sơ Chào Bán CP Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 31-05-2024 13:46:47

 

04-NQ HDQT - VV Triển Khai PA Chào Bán CP Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 31-05-2024 13:44:57

 

03-NQ-HDQT - VV Lựa Chọn CTY Kiểm Toán BCTC 2024_signed

Tải lên vào lúc : 29-05-2024 10:41:58

 

NQ 02 - Bầu Chủ Tịch HĐQT_signed

Tải lên vào lúc : 26-04-2024 18:54:32

 

Nghị quyết, Biên bản, hồ sơ ĐHĐCĐ-2024 _signed

Tải lên vào lúc : 26-04-2024 18:52:18

 

Nghị Quyết HĐQT Triệu Tập ĐHCĐ-2024_signed

Tải lên vào lúc : 02-02-2024 17:52:27

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT 05 (29.6)_signed

Tải lên vào lúc : 29-06-2023 16:42:58

 

NQ 03 HĐQT (09-06-2023)_signed

Tải lên vào lúc : 09-06-2023 16:23:23

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

656659 Online : 9

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2