Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

0. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:11:44

 

Thư Mời ĐHCĐ Thường Niên 2023

Tải lên vào lúc : 23-03-2023 16:05:08

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

571969 Online : 7

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2