Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Tài Liệu ĐHCĐ DIC2 2023

Tải lên vào lúc : 18-04-2023 8:45:55

 

0... Báo Cáo Của BKS Năm 2022 & Kế Hoặch Năm 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 17-04-2023 9:53:55

 

Nghi Quyết DHCD-2023 - Dự Thảo - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:58:31

 

12. Tờ trình trích LNST 2023 & KH trích LNST 2023 để thưởng cho HĐQT&BĐH-Sđbs

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:58:03

 

11. Tờ trình huy động vốn phục vụ SXKD năm 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:57:01

 

10. Tờ trình đầu tư TSCĐ & CCDC năm 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:56:44

 

09. Tờ trình phát hành cở tức 2022 bằng cổ phiếu 5% - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:56:25

 

08. Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán BCTC - Sửa đổi bổ sung - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:55:22

 

07. Tờ Trình Thuê Tài Sản Đảm Bảo Cá Nhân Để Thế Chấp Vay Ngân Hàng - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:54:47

 

06. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD 2022 & kh 2023 - Sửa đổi bổ sung

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:50:53

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646386 Online : 14

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2