Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2024

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2024

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ 2024 (Dự Thảo)

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:51

 

Báo Cáo BKS DIC2

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:25:33

 

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT, BKS

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:41

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2024

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:23

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:03

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024 (DỰ THẢO)

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:25:35

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:25:06

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA TV ĐỘC LẬP HĐQT

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:24:46

 

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CTY

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:24:26

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:24:07

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

616534 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2