Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Overview

Location

Image

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Video

Progress

Other projects

CHUNG CƯ CHÍ LINH CENTER

CHUNG CƯ CHÍ LINH CENTER

thi công ép cọc ly tâm

Detail »

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

422040 Online : 2

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2