Công trình khu phức hợp Cap Saint Jaceques

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Công trình khu phức hợp Cap Saint Jaceques

Overview

Location

Image

Công trình khu phức hợp Cap Saint Jaceques

Video

Progress

Other projects

Công trình khách sạn Thùy vân Hotel

Công trình khách sạn Thùy vân Hotel

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình chung cư Lakeside

Công trình chung cư Lakeside

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình Kim Minh Hotel

Công trình Kim Minh Hotel

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

616554 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2