CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail
Project
Công trình tổ hợp Chung Cư DIC Phoenix

Công trình tổ hợp Chung Cư DIC Phoenix

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Công trình bệnh viện Bà Rịa

Công trình bệnh viện Bà Rịa

Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Siêu Thị + Casino DIC Group

Siêu Thị + Casino DIC Group

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

 Apartment 16 Floor - Ho Bau Trung

Apartment 16 Floor - Ho Bau Trung

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Swimming Pool Hotel Vung Tau

Swimming Pool Hotel Vung Tau

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Villa Southern

Villa Southern

Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng & xử lý nền móng

Detail »

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

616559 Online : 7

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2