Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Công bố thông tin khác

UBCKNN-QĐ Xử Phạt Hành Chính_signed

Tải lên vào lúc : 04-08-2023 17:09:33

 

BC Kết Quả Khắc Phục Liên Quan Trái Phiếu Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 04-08-2023 16:00:21

 

24H- CBTT DIEN TU CUA UBCK & SGDCK- VV VI PHAM LQ TRAI PHIEU DN RIENG LE_signed

Tải lên vào lúc : 01-08-2023 17:03:39

 

QĐ.HĐQT Thay Đổi Vốn Điều Lệ_signed

Tải lên vào lúc : 14-07-2023 15:34:37

 

CBTT Hợp Đồng Kiểm Toán 2023_signed

Tải lên vào lúc : 06-07-2023 9:55:17

 

01. DC2_Bao cao ket qua phat hanh cp tra co tuc nam 2022_signed

Tải lên vào lúc : 29-06-2023 16:45:57

 

02. DC2_CBTT phat hanh cp tra co tuc nam 2022_signed

Tải lên vào lúc : 29-06-2023 16:44:34

 

24H- CBTT DIEN TU CUA UBCK & SGDCK- VV XU PHAT VPHC VE BHXH_signed

Tải lên vào lúc : 23-06-2023 10:30:56

 

01. DC2_QD HDQT vv chot DSCD_signed

Tải lên vào lúc : 06-06-2023 15:28:43

 

02. DC2_Thong bao chot DSCD tra co tuc_signed

Tải lên vào lúc : 06-06-2023 15:27:53

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

616584 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2