Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Công bố thông tin khác

Trần Văn Chung -BC Kết Quả Chuyển Đồi Trái Phiếu

Tải lên vào lúc : 03-08-2021 9:00:48

 

Trần Văn Chung -Thông Báo Chuyển Đổi Trái Phiếu Sang Cổ Phiếu

Tải lên vào lúc : 27-07-2021 11:25:37

 

Vũ Gia Tân - BC Kết Quả Chuyển Đổi Trái Phiếu

Tải lên vào lúc : 03-08-2021 9:02:27

 

Vũ Gia Tân - Thông Báo Chuyển Trái Phiếu Sang Cổ Phiếu

Tải lên vào lúc : 27-07-2021 11:23:23

 

Báo Cáo Trở Thành Công Đông Lớn-Mr Liêm

Tải lên vào lúc : 26-07-2021 17:25:22

 

Báo Cáo Kết Quả Phát Hành CP Để Chuyển Đổi Trái Phiếu Của DC2 3834.UBCK-QLCB 22.07.2021

Tải lên vào lúc : 26-07-2021 17:23:49

 

Báo Cáo Cổ Đông Lớn

Tải lên vào lúc : 16-07-2021 9:27:34

 

Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa Của Công Ty CP DIC2

Tải lên vào lúc : 08-07-2021 17:18:25

 

Thông Báo Chốt Danh Sách Trả Cổ Tức Năm 2020 Ngày 8/7/2021

Tải lên vào lúc : 08-07-2021 17:16:46

 

Thông Báo Kết Quả Chuyển Đổi Trái Phiếu

Tải lên vào lúc : 08-07-2021 17:15:22

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

295450 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2