DIC2 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Thông báo DIC2

DIC2 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 15/4/2022, tại Trụ sở số 5 đường số 6 khu Đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 02 nhân sự: Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đinh Trung Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị chủ trỉ Đại hội.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ tại thời điểm khai mạc là 40 cổ đông, đại diện cho 4.533.783 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,52% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 714 cổ đông, đại diện cho 1.718.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm  27,48% vốn điều lệ.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, năm 2021 DIC2 đã hoàn thành và hoàn thành (xuất sắcvượt mức) các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, cụ thể: Sản lượng đạt 328,430 tỷ đồng, doanh thu đạt 322,560 tỷ đồng, tương đương 9,2 % và 17 % so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế 6,876 tỷ đồng, tăng 45,5 % so với kế hoạch; tỷ lệ chi cổ tức: 10% (bằng cổ phiếu). Sản lượng và doanh thu chính của DIC2 trong năm 2021 ổn định hơn năm trước nhờ tiếp tục thực hiện Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam – Long Sơn (H4), là nhà thầu thi công cho các dự án mới như: Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm (Thi công kết cấu, hoàn thiện và cơ điện cho 26 căn villa, 64 shophouse; khu hồ bơi khách sạn; Thi công kết cấu và hoàn thiện Welcome Center), NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana (Thi công kết cấu, hoàn thiện và cơ điện cho 24 Villa mẫu khu Lagoon và 5 căn khu 3); từ tháng 5/2021, DIC2 được tin tưởng trở thành nhà thầu thi công Nhà hàng biển thuộc The Hamptons Plaza – GĐ2 The Melia Hồ Tràm (Thi công kết cấu và kiến trúc hoàn thiện mặt ngoài), tổng thầu dự án Khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành.... Nửa đầu năm 2022, DIC2 cũng đã trở thành thầu phụ và đang tiến hành thi công một số hạng mục villa cho dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh (Charm Resort Hồ Tràm), dự án Charm Long Hải Resort & Spa.

Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty DIC2 trình bày báo cáo tại Đại hội

Về kế hoạch trọng tâm năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc DIC2 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi công tại các dự án đang thi công đạt tiến độ và chất lượng cả về kỹ thuật và thẩm mỹ công trình, giành được sự đánh giá cao của Chủ đầu tư, từ đó nâng tầm của DIC2 trong danh sách tổng thầu/thầu phụ chất lượng cao, phấn đấu ký kết được ít nhất hai hợp đồng thi công có giá trị lớn ngoài phạm vi tỉnh BRVT, mở rộng phạm vi hoạt động của công ty sang các thị trường tiềm năng mới (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận...), triển khai mạnh mẽ mảng thiết kế và thi công nội thất, mở rộng phạm vi chức năng xây dựng mô hình Nhà công nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Với mục tiêu duy trì ổn định SXKD và có lợi nhuận tăng trưởng tốt, kế hoạch SXKD năm 2022 của DIC2 đặt ra như sau: Sản lượng: 358,870 tỷ đồng; doanh thu: 377,464 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 10,002 tỷ đồng; tỷ lệ chi cổ tức: 10%; công tác đầu tư: 20 tỷ đồng.

Trần Văn Chung Kế toán trưởng DIC2 trình bày báo cáo tình hình SXKD 2021 tại Đại hội

Trên tinh thần nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng, các cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022; Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc, DIC2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Điều này đã góp phần tạo thêm niềm tin cho Tập thể lãnh đạo và CBCNV của DIC2 ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các hoạt động SXKD, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646383 Online : 14

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2