ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Thông báo DIC2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 09/4/2021 tại Phòng họp số 1 – Văn phòng Công ty DIC số 2.

Đại hội thường niên năm 2021 có sự tham dự của 40 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 1.988.190 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 78,9% vốn điều lệ).

Thay mặt HĐQT công ty, ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT đã  báo cáo với cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Với chiến lược, định hướng phát triển và chỉ đạo quyết liệt bám sát tinh thần nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 đã thông qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được những bước phát triển đáng khích lệ, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch dự kiến.

Tại đại hội, Các cổ đông đã biểu quyết phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty – ông Vũ Gia Tân; miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Chung và ông Trần Thanh Hải, tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty DIC số 2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm ông Đinh Trung Hiếu và bà Hoàng Thị Hà và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646325 Online : 9

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2