Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Thông báo DIC2

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Ngày 20/04/2023, tại Văn phòng Công ty DIC số 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (mã chứng khoán: DC2) đã được tổ chức thành công với sự đồng thuận cao của cổ đông về nội dung các tờ trình của HĐQT trình tại Đại hội.

Việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

656660 Online : 5

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2