Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

05. Tờ Trình KH Thù Lao HĐQT, BKS 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:36:11

 

03. Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:34:27

 

02. Tờ Trình Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:33:23

 

01. Tờ Trình Ủy Quyền Ký HĐ với DIC Corp

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:32:28

 

00. Tờ Trình Nhân Sự Đại Hội 2022..

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:31:35

 

CBTT ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2022_signed

Tải lên vào lúc : 23-03-2022 21:11:09

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

616537 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2