Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Biên bản và nghị quyết

ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT 02 HĐQT (28-04-2023)_signed

Tải lên vào lúc : 17-05-2023 16:12:41

 

02.NQ_HDQT VE PHAT HANH CO PHIEU TRA CO TUC 2023_signed

Tải lên vào lúc : 28-04-2023 16:24:14

 

Biên Bản & Nghị Quyết - Hồ Sơ ĐHĐCĐ-2023

Tải lên vào lúc : 21-04-2023 15:26:43

 

NGHỊ QUYẾT 01 HĐQT (17-02-2023)_signed

Tải lên vào lúc : 17-02-2023 15:17:14

 

Nghị Quyết HĐQT Số 10, 08.09.2022_signed

Tải lên vào lúc : 08-09-2022 17:23:22

 

03. DC2_08NQ-DIC No2-HDQT Về PA Chào Bán CP Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 29-07-2022 17:26:58

 

04. DC2_09NQ-DIC No2-HDQT Thông Qua Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 29-07-2022 17:25:37

 

NQ HĐQT 05, 04.05.2022_signed

Tải lên vào lúc : 05-05-2022 17:09:02

 

25.4.2022 - NQ.HĐQT VV PH CP Trả Cổ Tức Năm 2021_signed

Tải lên vào lúc : 25-04-2022 16:51:17

 

BBNQ & Các Tờ Trình ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022

Tải lên vào lúc : 16-04-2022 16:03:54

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646326 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2