Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Công bố thông tin khác

CBTT KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2020

Tải lên vào lúc : 02-07-2020 15:40:15

 

CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2020

Tải lên vào lúc : 18-06-2020 14:35:32

 

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT THUẾ

Tải lên vào lúc : 12-06-2020 10:12:17

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BKS NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:49:32

 

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 15:22:58

 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tải lên vào lúc : 24-03-2020 15:52:33

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:52:16

 

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:45:30

 

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:51:14

 

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:49:29

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

184354 Online : 2

Follow us :

ISO
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave