Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Công bố thông tin khác

CÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ PHẠT THUẾ

Tải lên vào lúc : 06-08-2019 10:30:06

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 11

Tải lên vào lúc : 10-05-2019 9:18:28

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐKKD LẦN 11

Tải lên vào lúc : 10-05-2019 9:17:36

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Tải lên vào lúc : 27-04-2019 8:31:40

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải lên vào lúc : 27-04-2019 8:29:13

 

Giải trình và CBTT cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục

Tải lên vào lúc : 28-03-2019 16:05:57

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐHCĐ NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 06-03-2019 9:01:39

 

THÔNG BÁO TRA CỔ TỨC 2017

Tải lên vào lúc : 06-09-2018 10:58:46

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

90534 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave