Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Công bố thông tin khác

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:51:14

 

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:49:29

 

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:12:15

 

GIẢI TRÌNH CHẬM CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 19-11-2019 11:38:40

 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐK CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 29-10-2019 8:11:32

 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 2019

Tải lên vào lúc : 18-10-2019 15:21:50

 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tải lên vào lúc : 20-09-2019 8:40:27

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ PHẠT THUẾ

Tải lên vào lúc : 06-08-2019 10:30:06

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 11

Tải lên vào lúc : 10-05-2019 9:18:28

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐKKD LẦN 11

Tải lên vào lúc : 10-05-2019 9:17:36

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

112230 Online : 3

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave