LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Thông báo DIC2

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Ngày 28/10/2020 Ban lãnh đạo DIC2 đã họp và bổ nhiệm một số nhân sự mới. Trong buổi họp Anh Nguyễn Văn Minh TP.TCNS đã đọc quyết định bổ nhiệm.

Anh Phạm Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.

Các cán bộ sau khi nhận được quyết định cũng xin hứa và cam kết với Ban lãnh đạo công ty là ra sức phấn đấu, cố gắng để đưa DIC2 trở thành Nhà Thầu Xây Dựng có uy tín và ngày càng phát triển lớn mạnh trong khu vực.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

616579 Online : 8

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2