Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Công bố thông tin khác

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 15:22:58

 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tải lên vào lúc : 24-03-2020 15:52:33

 

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:45:30

 

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:51:14

 

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:49:29

 

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:12:15

 

GIẢI TRÌNH CHẬM CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 19-11-2019 11:38:40

 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐK CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 29-10-2019 8:11:32

 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 2019

Tải lên vào lúc : 18-10-2019 15:21:50

 

Thông Báo Chốt Danh Sách Họp ĐHĐCĐ 2021

Tải lên vào lúc : 22-02-2021 15:05:40

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

295468 Online : 5

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2