Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Biên bản và nghị quyết

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2014

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:51:53

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2013

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:52:44

 

Biên bản Hợp ĐHCĐ thường Niên 2013

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:53:16

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2012

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:53:53

 

Biên bản Hợp ĐHCĐ thường Niên 2012

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:54:22

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2011

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:54:56

 

Biên bản Hợp ĐHCĐ thường Niên 2011

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:55:49

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2010

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:56:30

 

Biên bản Hợp ĐHCĐ thường Niên 2010

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:56:58

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

544541 Online : 9

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2