Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Biên bản và nghị quyết

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC VAY VỐN TỪ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Tải lên vào lúc : 04-09-2020 8:32:05

 

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 23-06-2020 15:29:10

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:11:15

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:07:28

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 13-03-2020 11:37:41

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 25-02-2020 16:58:35

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

Tải lên vào lúc : 14-02-2020 11:33:27

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:53:50

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:52:38

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:51:22

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

184346 Online : 4

Follow us :

ISO
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave