Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biên bản và nghị quyết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 21-02-2019 15:05:02

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:58:16

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:14:09

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:14:41

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:16:49

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:17:35

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:33:56

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:34:27

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2015

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:35:03

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2015

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:50:27

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

68828 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave