Biên bản và nghị quyết

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biên bản và nghị quyết

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 23-06-2020 15:29:10

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:11:15

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:07:28

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 13-03-2020 11:37:41

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 25-02-2020 16:58:35

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

Tải lên vào lúc : 14-02-2020 11:33:27

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:53:50

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:52:38

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:51:22

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 29-10-2019 8:08:15

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

149531 Online : 7

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave