Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Báo cáo và BCTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 20-10-2020 10:17:34

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 14-08-2020 15:58:21

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 04-08-2020 14:40:15

 

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 2 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-07-2020 9:15:27

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-07-2020 9:13:49

 

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 1 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:04:29

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 17-04-2020 16:25:03

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:43:58

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:49:37

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY NĂM 2019- BẢN TÓM TẮT

Tải lên vào lúc : 21-01-2020 9:25:19

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

184352 Online : 3

Follow us :

ISO
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave