Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Báo cáo và BCTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 15-08-2019 14:39:59

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2019

Tải lên vào lúc : 24-07-2019 10:04:42

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/ 2019

Tải lên vào lúc : 19-07-2019 10:43:13

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2019

Tải lên vào lúc : 20-04-2019 8:53:14

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Tải lên vào lúc : 29-03-2019 9:49:51

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH- KIỂM TOÁN NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 18-03-2019 15:11:01

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 31-01-2019 10:53:37

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/ 2018

Tải lên vào lúc : 18-01-2019 16:43:11

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III/ 2018

Tải lên vào lúc : 18-10-2018 13:42:53

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 14-08-2018 9:05:40

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

95763 Online : 3

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave