DIC 2 - LIÊN HỆ

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí LInh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

1. Phó Giám đốc phụ trách xây lắp: Ông Phạm Đức Dũng  
 -  Điện thoại: 0937598228      - Mail: phamdungdic@gmail.com
2. Phó giám đốc phụ trách hạ tầng kỹ thuật & xử lý nền móng: Ông Nguyễn Thanh Bình
- Điện thoại: 0972526527      - Mail: thanhbinhdic2@gmail.com

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

60671 Online : 3

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave