Biểu mẫu

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biểu mẫu

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU HĐQT, BAN KS NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:24:21

 

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:27:49

 

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KS NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:18:15

 

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:19:00

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:19:41

 

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:15:53

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 16:43:19

 

KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BAN KS NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:14:05

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

71484 Online : 2

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave