Biểu mẫu

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biểu mẫu

KẾ HOẠCH THÙ LAO 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:16:20

 

QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:15:04

 

QUY CHẾ BẦU CỬ

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:14:15

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:13:13

 

PHIẾU BẦU CỬ

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:12:05

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:10:40

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

64633 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave