Biểu mẫu

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Biểu mẫu

TỜ TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:15:43

 

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM NHÂN SỰ BKS VÀ BẦU NHÂN SỰ BKS MỚI

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:17:08

 

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:18:34

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:20:05

 

PHIẾU BẦU CỬ

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:20:33

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:21:00

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:22:03

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH BKS TRẦN THANH LÂM VÀ TRẦN VĂN HẬU

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:23:46

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

164056 Online : 8

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave