Biểu mẫu

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biểu mẫu

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MAU TSTL

Tải lên vào lúc : 06-09-2018 8:34:52

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:42:48

 

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:41:52

 

BÁO CÁO CỦA BGD

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:40:40

 

BÁO CÁO CỦA BKS

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:39:51

 

MẪU UỶ QUYỀN

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:26:52

 

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:26:09

 

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:24:48

 

TỜ TRÌNH PP LN 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:20:37

 

QT THÙ LAO HĐQT, BKS 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:19:25

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

68832 Online : 3

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave