Biểu mẫu

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biểu mẫu

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 28-11-2019 8:44:14

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:24:35

 

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:25:45

 

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:26:32

 

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:28:16

 

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:29:04

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:29:42

 

NGHỊ QUYẾT DỰ THẢO ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:31:06

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:31:54

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Tải lên vào lúc : 27-11-2019 17:32:24

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

112231 Online : 2

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave