Cơ cấu tổ chức

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Cơ cấu tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Có 5 thành viên

1.Ông : Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT

Ngày tháng năm sinh : 11/01/1963
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng
2.Ông: Phạm Đức Dũng - Thành viên HĐQT  
Ngày tháng năm sinh : 20/11/1984
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn :
Kỹ Sư Xây Dựng
3. Ông : Lê Duy Đông - Thành viên HĐQT/Giám đốc
Ngày tháng năm sinh : 25/12/1978
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn :  Kỹ Sư Xây Dựng

4.Ông : Trịnh Văn Huynh - Thành viên HĐQT độc lập 
Ngày tháng năm sinh : 10/03/1971
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế

5.Ông : Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 05/08/1977
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc - Mr. Lê Duy Đông

Ngày sinh: 25/12/1978 
Trình độ văn hóa: 12/12 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng

2. Phó Giám đốc phụ trách hạ tầng kỹ thuật & xử lý nền móng - Mr. Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh: 05/08/1977
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng

3. Phó Giám đốc phụ trách xây lắp - Mr. Phạm Đức Dũng

Ngày sinh: 20/11/1984
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng

BAN KIỂM SOÁT :

1.Bà Hoàng Thị Hà : Trưởng Ban
Ngày tháng năm sinh : 02/02/1976
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Khoa Học
2.Bà Vương Thanh Hải: Thành viên
Ngày tháng năm sinh : 20/05/1980 
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế
3. Bà Phan Thị Thanh Loan: Thành viên

Ngày tháng năm sinh :  27/03/1992
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế

 CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

Trưởng Phòng: Mr. Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: 0983. 546.368

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh Tế-Xây dựng

2. Phòng Tài chính - Kế toán:

KTT/ Trưởng phòng: Mr. Trần Văn Chung
Điện thoại: 0913.128.096

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh Tế

3. Phòng Kinh tế -  Kế hoạch :

Trưởng Phòng : Mr. Nguyễn Minh Trí
Điện thoại: 0907.879.687

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

4. Phòng Kỹ Thuật thi công:

Trưởng phòng: Mr. Nguyễn Ngọc Sơn
Điện thoại: 0919.112.182

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

68833 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave