Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Báo cáo và BCTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 17:11:21

 

Báo cáo thường niên năm 2013

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 17:10:15

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012

Tải lên vào lúc : 31-07-2018 8:24:41

 

Báo cáo thường niên năm 2012

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 17:19:47

 

Báo cáo thường niên năm 2011

Tải lên vào lúc : 31-07-2018 8:26:29

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

71479 Online : 2

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave