Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Báo cáo và BCTC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY BÁN NIÊN 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:47:24

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN Niên 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:46:35

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III / 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:45:58

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV / 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:45:13

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:44:19

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:43:33

 

Báo cáo thường niên năm 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:42:22

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I / 2015

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:12:23

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II / 2015

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:11:47

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY BÁN NIÊN 2015

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:11:14

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

71480 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave