Báo cáo và BCTC

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Báo cáo và BCTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:51:36

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:50:40

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/ 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:46:58

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III/ 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 14:45:10

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I / 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:52:05

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II / 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:51:31

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY BÁN NIÊN 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:47:24

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN Niên 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:46:35

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III / 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:45:58

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV / 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 15:45:13

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

60667 Online : 2

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave